Make your own free website on Tripod.com
 
"Onda açık alâmetler, İbrahim'in makamı vardır. Ve her kim ona girerse emin olur. Ve onun yoluna gücü yeten kimseler üzerine de o beyti hac etmek Allah Teâlâ için bir haktır. Ve her kim inkâr ederse şüphe yok ki, Allah Teâlâ bütün alemlerden ganîdir. " (A'l-i İmran, 3/97)
 
"Ebu Hüreyre (ra)dan:
Şöyle demiştir: Resûlu'llâh (sas)'e: 'Amelin hangisi efdaldir' diye soruldu. 'Allah'a ve Reaulüne iman' buyurdu. 'Ondan sonra hangisi' dediler. 'Allah yolunda cihad' buyurdu. 'Ondan sonra ahngisi' diye sordular. 'Makbul Hac' buyurdular. " (S.Buhari:C/1 Shf,39 Hd.No:25)